Uwaga! Nie ma operacji bez zagrożenia powikłaniami!

ezgif.com optimize12

Poniżej są opisane powikłania | zdarzenia niepożądane, które mogą wystąpić podczas/po operacji plastyki ściany brzucha – abdominoplastyki

Jak każda operacja – też plastyka brzucha (abdominoplastyka) – niesie ze sobą ryzyko powikłań.
Mogą one przyczynić się do przedłużenia pobytu szpitalnego, konieczności dodatkowych badań lub przyjmowania nowych leków.
Należy od początku zaakceptować, że mogą być wymagane ponowne operacje poprawiające wynik leczenia. W skrajnych przypadkach powikłania mogą być przyczyną trwałego kalectwa lub nawet zgonu pacjenta.

Te informacje są niechętnie czytane. Sprawdza się jedynie sukcesy i nie dopuszcza się do myśli, że wynik operacji może odbiegać od zaplanowanego. Należy dokładnie się zapoznać z poniższymi informacjami. Przed operacją wymagane jest podpisanie oświadczenia o tym, że jest się świadomy powikłań związanych z operacją plastyczną.

Powikłania, które mogą wystąpić w czasie lub po operacji

 • Znieczulenie – zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.
 • Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po operacji. Jeżeli występuje krwawienie pooperacyjne, może wymagać natychmiastowego leczenia w celu zapobiegnięcia powstawaniu krwiaka lub transfuzji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych, co najmniej 21 dni przed planowanym zabiegiem.
 • Zakażenie ran – bywa powikłaniem po tego typu operacji. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowa operacja. Większe ryzyko infekcji występuje w przypadkach wykonania plastyki powłok brzusznych razem z odsysaniem tkanki tłuszczowej.
 • Reakcje alergiczne – występują rzadko. Mogą być w reakcji na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie pola operacyjnego. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są związane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.
 • Uszkodzenie głębiej położonych struktur. Zabieg plastyki powłok brzusznych wymaga zastosowania głęboko zlokalizowanych szwów. Podczas zabiegu operacyjnego może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie i otrzewna (w bardzo rzadkich przypadkach). Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.
 • Powikłania płucne i układu krążenia . Powikłania układu oddechowego mogą być spowodowane zatorem płucnym, zatorem tłuszczowym lub częściowym uszkodzeniu płuc po znieczuleniu ogólnym. Zaburzenia te mogą być przyczyną śmierci. Powikłania sercowe stanowią ryzyko związane z każdym znieczuleniem ogólnym. Jeżeli wystąpi skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca należy natychmiast udać się do lekarza.
 • Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia.
 • Informacja o lekach antykoncepcyjnych – Proszę poinformuj, czy przyjmujesz leki antykoncepcyjne i czy nie jesteś w ciąży. Wiele leków, m. in. antybiotyki może neutralizować leki antykoncepcyjne i może dojść do zajścia w ciążę.

Złe/przedłużone gojenie ran

 • Martwica tkanki tłuszczowej – może dochodzić do martwicy tkanki tłuszczowej. Może być konieczne usunięcie tej tkanki.
 • Seroma – zbiorniki płynu surowiczego (wodojasnego) – rzadko płyn może zbierać się pomiędzy skórą i głębiej leżącymi tkankami. Może dojść do tego po operacji, urazie lub intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Jeżeli do tego dojdzie konieczne jest wykonanie drenażu tego płynu.
 • Przedłużone gojenie: możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pewne obszary brzucha mogą nie goić się prawidłowo i gojenie może być przedłużone. Czasami pewne obszary skóry mogą ulec martwicy. Może to wymagać częstych zmian opatrunków lub dodatkowych operacji w celu usunięcia źle gojących się tkanek. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.
 • Zaburzenia czucia skóry – pewne zaburzenia czucia skóry brzucha są częstymi powikłaniami zaraz po operacji. Po kilku miesiącach większość pacjentów odzyskuje prawidłowe czucie. Trwała częściowa lub całkowita utrata czucia skóry po operacji brzucha występuje wyjątkowo rzadko.
 • Szwy – większość technik chirurgicznych związane jest z użyciem głęboko zlokalizowanych szwów Mogą one być wyczuwalne pod skórą, mogą także przebijać się przez skórę stając się widoczne i powodując podrażnienia, które wymagać będą usunięcia szwu.
ezgif.com add

Powikłania, które mogą wystąpić w czasie lub po operacji

 • Znieczulenie – zarówno ogólne, jak i miejscowe znieczulenie niesie ze sobą pewne ryzyko. Mogą to być zarówno powikłania, jak i śmierć.
 • Krwawienie – występuje rzadko. Jest możliwe w trakcie lub po operacji. Jeżeli występuje krwawienie pooperacyjne, może wymagać natychmiastowego leczenia w celu zapobiegnięcia powstawaniu krwiaka lub transfuzji. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia krwawienia nie można zażywać aspiryny i leków przeciwzapalnych, co najmniej 21 dni przed planowanym zabiegiem.
 • Zakażenie ran – bywa powikłaniem po tego typu operacji. Jeśli wystąpi infekcja leczenie polega na podawaniu antybiotyków. Jeżeli infekcja nie reaguje na leczenie antybiotykami, może być konieczna dodatkowa operacja. Większe ryzyko infekcji występuje w przypadkach wykonania plastyki powłok brzusznych razem z odsysaniem tkanki tłuszczowej.
 • Reakcje alergiczne – występują rzadko. Mogą być w reakcji na szwy, preparaty stosowane miejscowo, obłożenie pola operacyjnego. Reakcje ogólnoustrojowe są bardzo poważne i są związane z rekcją na leki. Reakcje alergiczne mogą wymagać dodatkowego leczenia.
 • Uszkodzenie głębiej położonych struktur. Zabieg plastyki powłok brzusznych wymaga zastosowania głęboko zlokalizowanych szwów. Podczas zabiegu operacyjnego może dojść do uszkodzenia głębiej położonych struktur takich jak nerwy, naczynia krwionośne, mięśnie i otrzewna (w bardzo rzadkich przypadkach). Uszkodzenia te mogą być przejściowe lub na zawsze.
 • Powikłania płucne i układu krążenia . Powikłania układu oddechowego mogą być spowodowane zatorem płucnym, zatorem tłuszczowym lub częściowym uszkodzeniu płuc po znieczuleniu ogólnym. Zaburzenia te mogą być przyczyną śmierci. Powikłania sercowe stanowią ryzyko związane z każdym znieczuleniem ogólnym. Jeżeli wystąpi skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca należy natychmiast udać się do lekarza.
  • Wstrząs – występuje niezmiernie rzadko i związany jest z dużą utratą objętości krwi. Wymaga natychmiastowego leczenia.
  • Informacja o lekach antykoncepcyjnych – Proszę poinformuj, czy przyjmujesz leki antykoncepcyjne i czy nie jesteś w ciąży. Wiele leków, m. in. antybiotyki może neutralizować leki antykoncepcyjne i może dojść do zajścia w ciążę.

Złe/przedłużone gojenie ran

 • Martwica tkanki tłuszczowej – może dochodzić do martwicy tkanki tłuszczowej. Może być konieczne usunięcie tej tkanki.
 • Seroma – zbiorniki płynu surowiczego (wodojasnego) – rzadko płyn może zbierać się pomiędzy skórą i głębiej leżącymi tkankami. Może dojść do tego po operacji, urazie lub intensywnych ćwiczeniach fizycznych. Jeżeli do tego dojdzie konieczne jest wykonanie drenażu tego płynu.
 • Przedłużone gojenie: możliwe jest rozejście się rany lub przedłużone gojenie rany. Pewne obszary brzucha mogą nie goić się prawidłowo i gojenie może być przedłużone. Czasami pewne obszary skóry mogą ulec martwicy. Może to wymagać częstych zmian opatrunków lub dodatkowych operacji w celu usunięcia źle gojących się tkanek. Pacjenci palący papierosy mają większe ryzyko wystąpienia martwicy skóry lub komplikacji związanych z gojeniem się rany.
 • Zaburzenia czucia skóry – pewne zaburzenia czucia skóry brzucha są częstymi powikłaniami zaraz po operacji. Po kilku miesiącach większość pacjentów odzyskuje prawidłowe czucie. Trwała częściowa lub całkowita utrata czucia skóry po operacji brzucha występuje wyjątkowo rzadko.
 • Szwy – większość technik chirurgicznych związane jest z użyciem głęboko zlokalizowanych szwów Mogą one być wyczuwalne pod skórą, mogą także przebijać się przez skórę stając się widoczne i powodując podrażnienia, które wymagać będą usunięcia szwu.

Powikłania ogólnoustrojowe związane z operacją:

 • Zapalenie płuc, zapadnięcie się tkanki płucnej, płyn w klatce piersiowej
 • Niewydolność oddechowa, obrzęk płuc (płyn w płucach)
 • Skrzepy krwi w nogach (zakrzepica) oraz ich przemieszczenia do płuc (zatory)
 • Zawał mięśnia sercowego, niewydolność zastoinowa serca, zaburzenia rytmu serca
 • Udar mózgu
 • Ostra niewydolność nerek
 • Niewydolność wątroby
 • Pooperacyjna depresja, problemy społeczne
 • Zaburzenia psychiczne – psychozy

Inne powikłania – mogą stać się poważnymi

 • Lokalne zakażenie rany, powstanie blizny, luźna skóra po schudnięciu
 • Zakażenie układu moczowego
 • Reakcje alergiczne na leki lub leczenie

Kontakty intymne po operacji – mogą powodować krwawienie lub powstanie krwiaka. Dodatkowo może dojść do powstania zasinień i obrzęków co przedłuży lub utrudni proces gojenia.
Palenie papierosów – Pacjenci palący papierosy lub narażeni na działanie dymu papierosowego mają większe ryzyko na wystąpienie chirurgicznych powikłań w trakcie procesu gojenia i nieprawidłowego gojenia blizny. Dodatkowo może u pacjenta dochodzić do efektów ubocznych w postaci kłopotów ze znieczuleniem czy też krwawieniem.

Operacja przebiegła dobrze, ale jej wynik odbiega od oczekiwań

 • Blizny – Każde postępowanie chirurgiczne powoduje powstawanie blizn, które czasami nie są ładne. Nieprawidłowe blizny mogą występować na powierzchni skóry i tkankach położonych głębiej. Blizny mogą mieć kolor różniący się od koloru otaczającej skóry. W celu korekcji tych blizn może być konieczna dodatkowa operacja.
 • Przebarwienia skóry/obrzęk – zasinienia skóry i obrzęk zawsze występują normalnie po plastyce powłok brzusznych. Skóra w operowanej okolicy może wydawać się jaśniejsza lub ciemniejsza niż otaczająca skóra. Rzadko zdarza się jednak, że to przebarwienie skóry może utrzymywać się przez długi okres czasu lub może pozostać na zawsze.
 • Asymetria – Pewna asymetria brzucha może występować po operacji powłok brzusznych. Czynniki, takie jak: napięcie skóry, nagromadzenie tkanki tłuszczowej, napięcie mięśni czy uwidocznienie pod skórą kości mogą mieć wpływ na wynik plastyki powłok brzusznych.
 • Pępek – Nieprawidłowe położenie pępka, jego zbliznowacenie lub nawet utrata związana z jego martwicą mogą być powikłaniami po plastyce powłok brzusznych.
 • Nierówności widoczne na powierzchni skóry; nierówności widoczne na skórze oraz widoczne zagłębienia mogą występować po plastyce powłok brzusznych. Ponadto może występować pofałdowanie skóry lub jej zmarszczenie. W okolicach nadłonowego poziomego cięcia może powstać nadmiar skóry czyli tzw. psie uszy. Po pewnym czasie może to ulec poprawie lub wymagać dodatkowej operacji.
 • Zmiany kształtu ciała mogą być związane z wiekiem, odchudzaniem się lub tyciem, ciążą lub z innymi zmianami w organizmie zachodzącymi niezależnie od przebytej plastyki powłok brzusznych.
 • Ból: po operacji brzucha może występować ból o różnym nasileniu. Przewlekły ból występuje rzadko i związany jest zazwyczaj z pociąganiem nerwów przez powstającą bliznę. Po lekach przeciwbólowych nie wolno prowadzić samochodu, nie wolno podejmować ważnych decyzji, nie wolno pić alkoholu.
Jak często występują poważne powikłania po zabiegu plastyki brzucha?

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cytuję wyniki publikacji: Fischer JP, Wes AM, Serletti JM, Kovach SJ. Complications in body contouring procedures: an analysis of 1797 patients from the 2005 to 2010 American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program databases. Plast.Reconstr.Surg. 2013;132:1411-20.

Wyniki:

 • lata 2005 – 2010
 • 1652 pacjentów przebyło plastykę brzucha i/lub plastykę okolicy bioder lub pośladków
 • mniejsze powikłania w zakresie gojenia ran wystąpiły u 114 pacjentów (6,3%)
 • cięższe powikłania u 122 pacjentów (6,8%)
 • powikłania dotyczące serca, płuc, nerek, itp były u 40 pacjentów (2,2%)

Powikłania

liczba operowanych osób 1652osób
złe gojenie ran u 114 pacjentów 114osób
cięższe powikłania u 122 pacjentów 122osób
powikłania dotyczące serca, płuc, nerek, itp u 40 pacjentów 40osób

Powikłania związane z operacją plastyki brzucha i znieczuleniem ogólnym obejmują zakrzepicę żył głębokich, zatorowość płucną i powikłania anestezjologiczne. Powikłania te mogą wystąpić u 1 osoby na 1000 operowanych.
powikłania_source1

Ryzyko powstania powikłań wynosi ok 5-8%, co oznacza że dotyka od 5 do 8 pacjentów na 100 operowanych
powikłania_source2

Pierwszy miesiąc po plastyce brzucha

Czego NIE rozbić?

Co NALEŻY zrobić?

 • Sprzątać mieszkanie
 • Podnosić swoje dzieci lub zwierzęta.
 • Prowadzić auto – pierwszy tydzień na pewno
 • Pranie
 • Ważyć lub mierzyć swoje ciało
 • Przymierzać ubranie, które uważasz, że będzie pasować
 • Zakupy spożywcze – pchanie wózeka i podnoszenie torby jest trudniejsze niż myślisz
 • Porządki w ogrodzie
 • Z ćwiczeń – tylko chodzenie
 • Unikaj pokarmów przetworzonych i pakowanych. Sód spowoduje obrzęki; uważaj na spożycie sodu w każdej postaci
 • Nie pij napojów gazowanych. Nie chcesz, aby umieścić w organizmie tego, co spowoduje gazy i wzdęcia.
 • Nie słuchaj negatywnych ludzi. Zawsze jest ktoś, kto będzie próbował zniszczyć Twoje samopoczucie swoją negatywnością
 • Bierz regularnie swoje leki przeciwbólowe zgodnie z zaleceniami. Bierz maksymalnie dozwoloną dawkę i weź ją na czas.
 • Pierwsze 3 dni są najważniejsze – leki muszą być brane w czasie całej doby. Nie bądź bohaterem!
 • Dużo płynów i zdrowe jedzenie.
 • Pozwól, aby inni Ci pomogli – zajęli się Tobą.
 • Delikatnie masuj swój brzuch. Pomaga to na krążenie i samopoczucie.
 • Bądź pozytywny, ponieważ to wszystko minie.
 • Wyjdź na zewnątrz i cieszyć się słońcem. To naprawdę pomaga w utrzymaniu pozytywnego podejścia.
 • Porozmawiać ze swoimi przyjaciółmi. Może w internecie znajdziesz kogoś, kto ma podobne problemy.
 • Pamiętaj o efekcie końcowym oraz tym, że z czasem proces gojenia się zakończy.
 • Bądź z siebie dumny za podjęcie tego kroku, który poprawi Twoje życie i ciało.
 • Bądź cierpliwy w procesie gojenia. Będziesz mieć dobre dni i złe, ale to wszystko ma swój cel. Jeśli będziesz smutna i przygnębiona, pamiętaj, że jest to częścią procesu gojenia.
 • Jeśli coś jest nie tak – skontaktuj się z lekarzem. To nie boli, aby sprawdzić swój stan. Po to jest lekarz! Gdy ma doświadczenie – widział i słyszał wiele podobnych historii.
ciąża blizna
A jak będzie w następnej ciąży? Czy miejsce zeszycia mięśni się nie „rozejdzie”?

Nie ma takiego niebezpieczeństwa. Gdy rany się zagoją powstaje silna blizna. W trakcie następnej ciąży mięśnie i powięzie się rozciągną ale blizny nie pękną.
Podobnie dzieje się z innymi bliznami na brzuchu (po usunięciu wyrostka czy pęcherzyka żółciowego) – nie dochodzi do ich otwarcia.
A więc – nie ma obawy!

Stanisław Dąbrowiecki - ZnanyLekarz.pl
Stanisław Dąbrowiecki - ZnanyLekarz.pl
25 / 100