Plastyka laparoskopowa

Po angielsku: Laparoscopic Tummy Tuck; Laparoscopic abdominoplasty
Czy ta operacja jest dla mnie?
  • Niezbyt szerokie rozejście mięśni prostych brzucha nad i/lub pępkiem na dowolnej długości – ewentualnie z towarzyszącą przepukliną w pępku lub kresie białej
  • Laparoskopowe zeszycie może być wykonane, gdy nie ma nadmiaru skóry, jej marszczenia pośrodku brzucha; laparoskopia pozwala jedynie na zszycie mięśni ale nie usuwa nadmiaru skóry; po zeszyciu mięśni – może powstać dodatkowym wałek skóry i tkanki podskórnej
  • Nie nadaje się do operacji osób szczupłych – szwy mogą być wyczuwalne pod skórą
  • Operacja nie stosuje się, gdy rozstęp mięśni jest duży; w takiej sytuacji przy zbliżeniu mięśni może powstać fałd skóry i tkanki podskórnej
  • Dobre zastosowanie, gdy z małym rozstępem mięśni jest jednocześnie niewielka przepuklina pępkowa, przepuklina kresy białej lub nawet kilka niewielkich przepuklin; otwory przepuklinowe zasłania się siatką chirurgiczną ułożoną na wewnętrzną powierzchnię ściany brzucha.
  • wywinięty pępek – pozostałość po ciąży
Gdzie blizna?

Ślady bardzo mało widoczne. Blizny z boku brzucha: jedna 10 mm, 2 x 5 mm. W środku brzucha, w miejscach wprowadzenia szwów zbliżających mięśnie – ślady 2 mm.

Typowe deformacje brzucha do naprawy przez laparoskopię
Kolejne etapy operacji

1. Przy operacji laparoskopowej – zawsze znieczulenie ogólne

2. Operację laparoskopową wykonuje się przez „dziurki od klucza”. Chirurg miejsce operowane widzi na monitorze TV.

3. Przez powłokę wprowadzane są rurki (trokary) a przez nie – narzędzia chirurgiczne (bardzo wąskie) oraz optyka kamery TV.

4. Aby odsunąć jelita od ściany brzucha i stworzyć miejsce do operacji – brzuch jest wypełniany gazem (CO2). Powstaje odma otrzewnowa. Brzuch w czasie laparoskopii jest „wzdęty”.

5. Do zbliżenia mięśni prostych brzucha ze sobą wykorzystuje się szydło prowadzące silną nić chirurgiczną (szew). 1. Szydło wprowadzane do brzucha przebija jeden mięsień (wraz z jego silną pochewką) a (2) wyprowadzane z brzuch – przekłuwa drugi mięsień. (3) Szew związany pod skórą zbliża mięśnie do siebie (4). Szwy zakłada się w odstępach 1 cm na całej długości rozstępu mięśni.

6. Gdy oprócz rozejścia mięśni jest przepuklina ściany brzucha (pępkowa, okołopępkowa czy kresy białej) – po rozdzieleniu zrostów i usunięciu zawartości worka przepuklinowego – otwór przepuklinowy zasłania się siatką mocowaną do ściany brzucha. Na schemacie kropkami oznaczono wielkość siatki wprowadzonej do brzucha.
Numery od 1 do 4 – to kolejne trokary, przez które wprowadza się do brzucha narzędzia i optykę kamery TV.

7. Podejmowane są próby zszywania mięśni ściany brzucha metodą laparoskopową. Tutaj jest link do artykułu na ten temat.

8. Na koniec zabiegu usuwa się narzędzia z brzucha, trokary, gaz oraz zeszywa rany skórne. Są one niewielkie – pozostawiają małe blizny. Po zeszyciu mięśni prostych blizny są z boku brzucha.

9. Po zabiegu co najmniej przez miesiąc wskazane jest noszenie pasa brzusznego lub bielizny modelującej.

Koszt zabiegu: od 8.000 – 12.000 zł

opłata pokrywa koszt typowych badań przedoperacyjnych, konsultacji anestezjologa, operacji, opieki pooperacyjnej, pobytu 2 dniowego w szpitalu, codziennych konsultacji lekarskich, badania kontrolne po wypisie ze szpitala (tylko w szpitalu MSW Bydgoszcz)

Prezentacja zaopatrzenia przepukliny siatkowej siatką ułożoną na ścianę brzucha. Wykonuję zabieg podobnie ale nie zastosowałbym metalowych wkrętek, które mogą urażać ścianę brzucha przez całe życie. Teraz używa się te wkrętki (tackery) wchłanialne (ang)