Plastyka endoskopowa

Po angielsku: Endoscopic Mini Tummy Tuck
Czy ta operacja jest dla mnie?
  • rozejście mięśni prostych brzucha pod i nad pępkiem na odcinku dłuższym niż kilka cm – nawet do dołka sercowego pod mostkiem
  • przepuklina pępkowa, przepuklina w linii środkowej brzucha (kresy białej), przepuklina około-pępkowa

Gdy są wskazania to – po zeszyciu mięśni, usunięciu przepuklin – można wykonać usunięcie nadmiaru skóry z podbrzusza (tak, jak przy MINI abdominoplastyce).
Wykonuje się to, gdy w podbrzuszu jest fałd skórny, szczególnie widoczny w pozycji siedzącej i ograniczający się do okolicy nad wzgórkiem łonowym. Fałd, który jest usuwany jest takiej samej długości jak cięcie skórne. Jego szerokość to zwykle 5-10 cm.

Gdzie jest blizna?

Blizna nad wzgórkiem łonowym. Maskują ją nawet wąskie majtki.

mini blizna1

Typowe deformacje brzucha do naprawy przez plastykę endoskopową

Ponad pępkiem rozejście mięśni prostych brzucha sięgające ponad 10 cm powyżej pępka. Przepuklina kresy białej 5 cm ponad pępkiem o średnicy ok. 2 cm. Wokół pępka zagłębienie ściany brzucha – w tym miejscu wyraźne osłabienie mięśniowo-powięziowe.
Poniżej pępka również rozejście mięśni prostych brzucha, nadmiar tkanki tłuszczowej oraz skóry tworzy fałd – ograniczony do pośrodka brzucha.

Przepuklina pępkowa oraz druga – powyżej pępka w obrębie kresy białej. Również rozejście mięśni prostych brzucha nad pępkiem, wyraźne osłabienie okolicy pępka, dość sporo tkanki tłuszczowej w podbrzuszu, tutaj też nadmiar marszczącej się skóry. Na pewno do zeszycia mięśni prostych brzucha, likwidacji przepuklin. Efekt zabiegu na pewno będzie lepszy po schudnięciu 5-7 kg.

Przykłady rozejścia mięśni prostych brzucha po ciąży. Zmieniona jest prawie cała ściana brzucha. W takich przypadkach zeszycie endoskopowe jest skuteczne.

Bardzo widoczne rozejście mięśni prostych brzucha i osłabienie wokół pępka. Operacja endoskopowego zeszycia pozwala na skuteczne zeszycie mięśni i poprawienie pozycji pępka.

Rozejście mięśni prawie na całej ich długości. Przy takich zmianach zeszycie endoskopowe da dobre efekty. Marszczenie się skóry brzucha. Badanie pozwoli ocenić, czy wystarczające będzie usunięcie fałdu skóry z podbrzusza.

Rozejście mięśni prostych brzucha od spojenia do niemalże dołka sercowego. Szpecąca blizna po cięciu cesarskim. Na dolnym zdjęciu zaznaczono zakres zabiegu, w tym cięcia operacyjnego ustalony z pacjentką. Wykorzystane zostanie cięcie jak do MINI abdominoplastyki, zeszycie mięśni będzie metodą endoskopową.

przed – po
Operacja w znieczuleniu ogólnym
lub do kręgosłupa (podpajęczynówkowym)
Kolejne etapy operacji

1. Znieczulenie ogólne (gdy operacja jest jedynie do poziomu pępka – może być zastosowane znieczulenie do kręgosłupa – podpajęczynówkowe).

2. Cięcie skórne wg zaznaczonych linii w podbrzuszu o długości, jak przy MINI abdominoplastyce.

3. Niebieski kolor – zakres wycięcia skóry, biały – zakres rozpreparowania (rozdzielenia) tkanki podskórnej

4. Po przecięciu skóry i tłuszczu podskórnego odsłania się powięź mięśniową oraz rozdziela się ścianę brzucha aż do nadbrzusza, gdy potrzeba to aż do dołka sercowego. Wykorzystuje się sprzęt jak do operacji laparoskopowej. Optyka pozwala na widzenie pola operacyjnego na monitorze TV a długie i wąskie narzędzia laparoskopowe pozwalają na wykonywanie czynności w niewielkim polu operacyjnym. Nie jest to jednak operacja laparoskopowa, gdyż w jej trakcie nie operuje się w jamie brzusznej a jedynie w obrębie powłoki brzucha. Stąd też używa się nazwy “endoskopowa”.

5. Tak wygląda rozejście mięśni prostych brzucha.
środkowy obrazek – po kolei zaznaczany jest prawy i lewy mięsień prosty brzucha (są one osłonięte pochewkami – a więc bezpośrednio nie widać włókien mięśniowych). Zaznaczono, gdzie jest pępek. Na końcu na środku jest rysowane poszerzenie kresy białej.
Na dolnym zdjęciu statyczny obraz: prawy i lewy mięsień brzucha oraz poszerzona kresa biała pomiędzy nimi (biały owal).
Oglądając taki obraz – łatwo sobie uświadomić, że żadne “wyćwiczenie” czy zawężenie poprzez ćwiczenia kresy białej nie jest możliwe. Ta część jest bardzo osłabiona, cienka.

6. Ta wygląda pierwsze wkłucie przez oba mięśnie proste brzucha, które rozpoczyna szew zbliżający mięśnie proste brzucha. Efekt końcowy – zeszyte mięśnie proste brzucha jest na filmie umieszczonym na dole tej strony.

7. Wycięcie nadmiaru skóry z podbrzusza, pępek zostaje nieco przemieszczony do dołu, skóra pod pępkiem poprzez wycięcie fałdu zostaje napięta. Wprowadzenie 2 drenów pod skórę. Naprężenie mięśni i skóry daje pożądany efekt plastyczny – płaski brzuch.

8. Zeszycie tkanki podskórnej oraz skóry; na ilustracji pojedyncze szwy skórne. W praktyce zakłada się wchłanialny szew śródskórny.

9. Przymocowanie drenów do skóry, opatrunek na całość rany,

10. Pas elastyczny lub bielizna elastyczna do noszenia przez 1 – 3 miesiące

Co jeszcze można poprawić
podczas tej plastyki brzucha?

Podczas operacji pełnej abdominoplastyki można wykonać dodatkowe zabiegi:

  • usunięcie przepuklin poniżej pępka i w samym pępku: pępkowej, kresy białej, okolicy pępka
  • wycięcie szpecącej blizny poziomej po cięciu cesarskim
  • wyjątkowo – operacje laparoskopowe w podbrzuszu (np. wycięcie wyrostka robaczkowego)
  • miejsce naprawy można wzmocnić siatką niewchłanialną (wąski pasek)
  • najnowsze rozwiązanie to siatka Phasix ulegająca wchłanianiu przez 18 miesięcy, która wzmacnia tkankę łączną
Przebieg pooperacyjny

Pobyt w szpitalu po operacji trwa 2-3 dni. Pacjent jest zachęcany do szybkiego wstania z łóżka i spacerów. Do miejsc operowanych wprowadzone są 2 dreny. Przez nie odpływa krew i treść surowicza do pojemników. Z reguły pacjent opuszcza szpital z drenami. Wymagane jest codzienna zmiana opatrunków oraz pojemników przymocowanych do drenów. Czas powrotu do sprawności wynosi średnio około jednego miesiąca.

Koszt zabiegu: 12.000 zł

opłata pokrywa koszt typowych badań przedoperacyjnych, konsultacji anestezjologa, operacji, opieki pooperacyjnej, pobytu 2 dniowego w szpitalu, codziennych konsultacji lekarskich, badania kontrolne po wypisie ze szpitala (tylko w szpitalu MSW Bydgoszcz)

Prezentacja obrazu śródoperacyjnego rozejścia mięśni prostych brzucha oraz po endoskopowym zeszyciu tych mięśni

Stanisław Dąbrowiecki - ZnanyLekarz.pl
Stanisław Dąbrowiecki - ZnanyLekarz.pl